Följ Readly AB

Närmare var tredje svensk faktagranskar nyheter - 2 av 3 svenskar tror “fake news” ökar

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2019 08:00 CET

Nära varannan svensk, (48%) oroas av “fake news” och närmare en av tre (29%) uppger att de faktagranskar nyheter själva för att undvika falska nyheter. Det visar en färsk undersökning från magasintjänsten Readly. Majoriteten av svenskarna (68 %), tror att falska nyheter kommer att öka under nästkommande år.

– Falsk nyhetsrapportering är ett stort problem i samhället och vår studie bekräftar att fler upplever att de utsätts för falska nyheter regelbundet eller till och med ofta, säger Daniel Hamrin, nordisk innehållschef på Readly.

På uppdrag av magasintjänsten Readly har Yougov genomfört en undersökning i Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Italien och Sverige på temat “fake news”. Resultatet visar att i genomsnitt 59 procent av respondenterna oroas av falska nyheter. Britterna toppar listan där hela 64 procent är oroliga för falska nyheter, följt av 56 procent av tyskarna och 48 procent av svenskarna.

Nästan hälften (40%) av de svenska respondenterna tror att de är exponerade för falska nyheter ofta och en av tio (10%) tror att de utsätts för falska nyheter väldigt ofta. Endast 9 procent tror att de kan undvika falsk nyhetsrapportering helt och hållet.

Svenskarna sticker ut på fler sätt, det finns en stor andel i Sverige som inte tycker att falska nyheter är något att oroas över (42 %), där genomsnittet i undersökningen ligger på 33 procent.

– I Sverige har vi länge haft ett högt förtroende för media, speciellt för TV och Radio. Det kan vara en anledning till att vi uppvisar ett högre förtroende än andra europeiska länder. Att vi har haft en lång tradition av Public Service i Sverige tror jag också spelar in, säger Daniel Hamrin, nordisk innehållschef på Readly.

Faktagranskning vanligt bland svenskar
Försöken att undvika falska nyheter är utbredda. Närmare en tredjedel av svenskarna (29%), uppger att de faktagranskar nyheter själva. Lika stor andel (29%) väljer att konsumera nyheter från en välkänd medieaktör för att undvika falska nyheter. Andra väljer att konsumera nyheter från vad de anser vara trovärdiga plattformar såsom en magasins- och tidningsapp (28%), eller att läsa artiklar från en journalist de litar på (21%).

– Förtroende för medier och nyhetsrapportering står på spel och vi ser att många konsumenter tar saken i egna händer och faktagranskar artiklar och påståenden själva. Vi kan anta att fler vänder sig bort från från sociala flöden till fördel för pålitliga utgivare och är dessutom villiga att betala för trovärdiga källor. I Sverige är det hela 70 procent som redan betalar eller är villiga i en nära framtid att betala för utgiven nyhetsrapportering online, säger Daniel Hamrin.

Topp tre vanligaste metoderna bland svenskar för undvika “fake news”:
1. Faktagranskar nyheter själva (29 %)
2. En välkänd media aktör har publicerat (29 %)
3. En trovärdig plattform, så som en magasin app eller intranät (28 %)

Förväntningar på framtiden
Studien visar att många svenskar förväntar sig att falsk nyhetsrapportering kommer att öka de närmsta åren, två tredjedelar (68 %) förväntar sig en ökning. Åldersgruppen 60+ oroas mest där hela 73 procent tror att det kommer att ske en ökning.

Om YouGov-studien
Studien genomfördes den 1-6 november 2019 och har tagits fram av YouGov på beställning av Readly. Studien innehåller svar från totalt 7603 deltagare från Sverige, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Italien. I Sverige deltog 1012 respondenter. 

Readly är en digital prenumerationstjänst för obegränsad läsning av magasin. Tjänsten ger tillgång till tusentals titlar och har samarbeten med förlag både nationellt och globalt för att kunna erbjuda användarna ett brett utbud av titlar inom många olika specialområden. Readly har som ambition att göra det enkelt att läsa magasin och erbjuder flera smarta funktioner, såsom favoritmarkering, offlineläsning och sökfunktion i artiklar för att göra läsning mer lättillgängligt. Användarna kan skapa upp till fem profiler per konto. Förutom alla konsumentfördelar erbjuder Readly ett kraftfullt verktyg för utgivare som analysera hur deras innehåll konsumeras.

Företaget är tillgängligt globalt men är idag aktivt verksamt i Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz, Nederländerna, USA, Irland, Italien och Storbritannien. www.readly.com